Platinum – Bạch kim

Platinum còn có tên gọi là Bạch kim, giống như vàng ở chỗ người ta chỉ tìm thấy nó ở dạng tự sinh lẫn với vàng. Platin rất nặng và...

Xem thêm